pieterburen.net

A C T I V I T E I T E N

Bedrijven

Dorpsbelangen

Toerisme + Recreatie

Onderwijs

Milieu

Geschiedenis

Belangrijke info

D o r p s h u i s

Activiteiten

Kunstenaars

Wandelroute

Het Spelt ProjektarrowHome

Voetbalclub PWC Pieterburen / Westernieland
inl. Dhr. D. Prins, Wierhuisterweg 10, tel. 528517

Biljartclub K.O.T.
inl. 'Het Wapen van Hunsingo', Hoofdstraat 82, tel. 528203

Stichting Jazz in Pieterburen
Internet:
www.jazzinpieterburen.nl
E-mail:
info@jazzinpieterburen.nl

Waypointtraining
tel. 06 18117002 / 0595-528355
Vaardigheidstraining, communicatie en conflicthantering in combinatie
met outdooractiviteiten rondom het wadden gebied.
Internet:
www.waypointtraining.nl
E-mail:
info@waypointtraining.nl

Kaartclub
inl. Mw. R. Doornbos-v.d. Maar, Hoofdstraat 60, tel. 528547

Yoga
inl. Dhr. M.D. Lester, Frederiksoordweg 1, tel. 528486

IJsclub
inl. fam. Postema, Hoofdstraat 116, tel. 528619

Speeltuin
inl. Carla Wildemast

Vrouwen Shantykoor "Waddenwichter"
inl. Mw. Fr. Bansema, Greeden 7, Eenrum, tel. 492032


boven | Home