pieterburen.net

G E S C H I E D E N I S

Bedrijven

Dorpsbelangen

Toerisme + Recreatie

Onderwijs

Milieu

Geschiedenis

Belangrijke info

D o r p s h u i s

Activiteiten

Kunstenaars

Wandelroute

Het Spelt ProjektarrowHome

Van harte welkom in ons dorp!

Pieterburen is een klein dorp met een groot verleden en een bekend heden.
Een dorp waar veel toeristen een kijkje komen nemen.

Het streekdorp Pieterburen is ook een oud dorp. Het eerste officiële stuk dateert uit 1371.
Het is een in het Latijn geschreven oorkonde, waarin sprake is van 'Parochiani Sancti Petri'
en handelt over nieuw ingedijkt land 'nova terra'. In die tijd stond er buiten de dijk, op een
zandplaat, een borg genaamd 'Huis Ten Dijke'. Deze borg heeft ongeveer 5 eeuwen lang
zijn stempel gedrukt op het dorp en het dorpsleven.

Waarschijnlijk heeft de weduwe van de eerste bewoner, Oda ten Dijke, tussen 1400 en
1450 de kerk in Pieterburen gesticht. Het is de moeite waard het interieur van de kerk eens
te bekijken. De pastorie heeft gestaan waar nu de Natuurtuin 'Domies Toen' is.
Alleen het gerestaureerde tuinhuis, dat dateert uit 1710, is behouden gebleven.

Reeds voor 1628 stond er een molen in Pieterburen. De huidige molen, 'de Vier Winden'
werd in 1846 gebouwd en tussen 1971 - 1973 gerestaureerd.
De kerk stichtte in 1867 een school tegenover de kerk, het huidige 'Waddencentrum'.
In 1873 legde de kerk straatverlichting aan en droeg ze bij in de kosten van de aanleg
van de grindweg tussen Eenrum, Pieterburen en Westernieland (1869)
en de verbetering van de haven (1877).

Destijds werden de belangen van het dorp behartigd door de kerk,
tegenwoordig door de Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen.
De Vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid in het gebied van het dorp te bevorderen,
in de ruimste zin van het woord.

St. Het Groninger Landschap / VVV Infopost
gevestigd in Het Waddencentrum, Hoofdstraat 83, tel. 528522

St. De Groninger Molen, eigenaar v. d. molen 'De Vier Winden',
vrijwillige molenaar: D.J. Tinga, Meander 17, Winsum, tel. 441389.
De molen draait vaak op zon- en feestdagen.

St. Oude Groninger Kerken, afd. Pieterburen
Inl. Mw. H. van Til, tel. 528704


boven | Home