pieterburen.net

M I L I E U

Bedrijven

Dorpsbelangen

Toerisme + Recreatie

Onderwijs

Milieu

Geschiedenis

Belangrijke info

D o r p s h u i s

Activiteiten

Kunstenaars

Wandelroute

Het Spelt ProjektarrowHome

Huisvuil
Het huisvuil wordt gescheiden ingezameld. Het GFT (Groente-, Fruit- en Tuin-) afval
dient in de groene container te worden aangeboden. De groene containers worden
in de even weken geleegd. De rest gaat in de grijze container, deze wordt in
de onevenweken geleegd. Beide vindt op de woensdagen plaats.

Probleemstoffen
Maandelijks maakt de chemokar een ronde door de gemeente. Klein chemisch afval kan,
na telefonische afspraak (tel. 575500), worden opgehaald. Het kan ook op één vrijdag in
de maand van 13.00 - 16.00 afgeleverd worden bij het gemeente-depot te Leens.
Op de Afvalwijzer, die verkrijgbaar is bij de gemeente, staan alle gegevens.
Bovendien vindt u hierover mededelingen in het gratis huis-aan-huis-blad
'De Ommelander onderde rubriek: -Mededelingen van het Gemeentehuis'.

Glas, Textiel en Schoenen
Op het parkeerterrein staan hiervoor containers.

Oud Papier
Op gezette tijden staat er een container op het parkeerterrein.
De opbrengst komt ten goede aan de voetbalvereniging.

Grof huishoudelijk- en tuinafval, Wit- en Bruingoed,
Bouw- en Sloopafval, Asbest en Vlakglas
Hiervoor verwijzen wij u naar het Gemeentehuis, de Afvalwijzer en de mededelingen die
hierover in de Hogeland-ster worden gedaan in de rubriek -Mededelingen van het
Gemeentehuis'. Heeft u hierover vragen? Bel dan de afd. Openbare Werken, tel. 575500.

Kringloopbedrijf Coleurop, Uithuizen
Dit bedrijf haalt gratis overtollig en afgedankt huisraad en andere spullen op.
Het gaat alleen om afgedankte producten, die opnieuw gebruikt kunnen worden
of waarvan het materiaal opnieuw gebruikt kan worden.


boven | Home