pieterburen.net

B E L A N G R I J K E   I N F O

Bedrijven

Dorpsbelangen

Toerisme + Recreatie

Onderwijs

Milieu

Geschiedenis

Belangrijke info

D o r p s h u i s

Activiteiten

Kunstenaars

Wandelroute

Het Spelt ProjektarrowHome

BIBLIOTHEK

Provinciale website van de bibliotheken
Op deze website kunnen inwoners informatie vinden
over de bibliotheekvoorzieningen in De Marne.
www.mijneigenbibliotheek.nl
www.cultuurinjebuurt.nl

 

KERK EN LEVENSBESCHOUWING

Gereformeerd Vrijgemaakte Gemeente
Kerkgebouw te Baflo, inl. Dhr. H. Vogel, Hoofdstraat 173, tel. 528208

Gereformeerde Kerk
Kerkgebouwen te Baflo en Kruisweg
inl. Dhr. J. Aikema, Hoofdstraat 92, tel. 528332,
of Dhr. B. Groeneveld, Hoofdstraat 90, tel. 528231

Hervormde Gemeente Dijksterburen
Kerkgebouw te Kloosterburen
inl. Dhr. R. Hamminga, Wierhuisterweg 51, tel. 528480

Vrijdenkersvereniging de Vrije Gedachte
inl. Dhr. P.J. van Nimwegen, Frederiksoordweg 10, tel. 528628

GEZONDHEIDSZORG / HUISARTS

Huisartsen
Dhr. H.B. Kuitert en dhr. B. Speldenbrink,
Burg. Wiersumstraat 38, Eenrum, tel. 491432.
Apotheek aan huis. Spreekuur volgens afspraak.

Consultatiebureau
inl. Thuiszorg Groningen, tel. 0900-8615

EHBO, afd. Pieterburen
zie gemeentegids

Stg. Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp in De Marne
tel. 575500, tijdens kantooruren van het gemeentehuis.

Tafeltje Dekje
inl. Verzorgingshuis Warfheem, tel. 424885

OPENBAAR VERVOER

Zie de Openbaar Vervoergids voor de dienstregelingen
Reis-informatie, tel. 0900-9292
Reserveren lijntaxi: 050-3666633, minimaal 1 uur van tevoren.

OPENBARE DIENSTVERLENING

PTT - servicepunt + losse krantenverkoop
In Natuurvoedingswinkel "De Bongerd", Hoofdstraat, tel. 528251
Servicepunt houdt in: verkoop postzegels, strippenkaarten en bus-
abonnementen, aanname brieven en pakketjes ter verzending.
Ook mogelijkheid om geld te pinnen tijdens openingsuren.


boven | Home