pieterburen.net

V E R E N I G I N G E N

Bedrijven

Dorpsbelangen

Toerisme + Recreatie

Onderwijs

Milieu

Geschiedenis

Verdere informatie

Verenigingen

Activiteiten

Kunstenaars

Wandelroute

Het Spelt ProjektarrowHome

Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen
E-mail:
bestuur@dorpsbelangenpieterburen.nl
http://www.dorpsbelangenpieterburen.nl

Stichting Jazz in Pieterburen
Internet:
www.jazzinpieterburen.nl
E-mail:
info@jazzinpieterburen.nl

Vrouwenraad Pieterburen / Westernieland
inl. Mw. I.G. Joling-Westers, Wierhuisterweg 22, tel. 528365

Ondernemersvereniging Pieterburen
inl. Mw. A.M. Smits, voorz., Hoofdstraat 132, tel. 528251

Coöp. Ver. van Beeldende Kunstenaars 'Andorra'
inl. Dhr. P.J. van Nimwegen, Frederiksoordweg 10, tel. 528628

Ned. Vereniging van Huisvrouwen, afd. Pieterburen
inl. Mw. K. Bakker-Kuirenga, Hoofdstraat 25, Eenrum, tel. 491272

Begrafenisvereniging Pieterburen / Westernieland
inl. Mw. E. Arkema, D. Wierengastraat 51, Westernieland, tel. 528283


boven | Home